Werkwijze

Ontevredenheid is het begin van verandering

Het begeleidingstraject

Wanneer je overweegt om een coachings- of counselingstraject te volgen, vindt er eerst een intake gesprek plaats. Hierbij gaan we vooral kijken of er een klik ontstaat en of jij verder met mij aan de slag wil. Ook zullen we een inschatting maken of ik de beste persoon ben om jou met je vraagstuk te begeleiden. Het intake gesprek kan telefonisch of via Zoom plaatsvinden. Het duurt 30 minuten en is gratis en geheel vrijblijvend.

Wanneer je ervoor kiest om door te gaan zullen we in de daaropvolgende gesprekken samen uitvoerig ingaan op jouw vraag:

 • Wat speelt er op dit moment?
 • Waar heb je last van?
 • Hoe zou je het willen hebben?
 • Wat zijn de onderliggende thema’s?
 • Wat ga je veranderen?
 • Hoe kan je dit aanpakken?

In een veilige, warme sfeer help ik je door middel van doelgerichte vragen en passende werkvormen jouw probleem steeds verder te doorgronden en je eigen oplossingen te vinden. In ons traject ga ik zo diep als nodig en zo snel als mogelijk.

Integratieve aanpak

Er zijn net zoveel therapieën als er cliënten zijn. Jij bent uniek en de beste deskundige over jezelf. Ik werk dan ook niet volgens een kant en klaar programma waar jij maar in moet passen. Jij staat centraal en samen ontwikkelen wij een aanpak op maat die rekening houdt met jouw eigen doelen, krachten en (leer)voorkeuren.

Er is aandacht voor jou als geheel. Dat betekent dat we het niet alleen maar hebben over wat je denkt, maar dat we ook alle andere aspecten van jouw leven erbij betrekken: je emoties en gedrag, de wijsheid van je lichaam, jouw relaties en sociale interactie en je levensbeschouwing. Want aan de ene kant zijn al deze dimensies belangrijke bronnen van informatie. En aan de andere kant kan duurzame verandering alleen plaatsvinden wanneer je jezelf als kloppend geheel daarin meeneemt.

  Praktische informatie

 • Afhankelijk van de vraag kun je uitgaan van ongeveer 6 tot 12 sessies. De gesprekken duren 60 minuten en vinden meestal eens in de 14 dagen plaats.
 • Ik zie je bij voorkeur live maar in overleg kan een sessie ook via Zoom.
 • De intake is gratis. Daarna kost elke sessie voor particulieren 85 Euro inclusief BTW. Kan je dit echt niet betalen? Regelmatig geef ik een traject weg volgens het principe “pay what you can”. Meld je gerust aan als je hiervoor in aanmerking wil komen.
 • Het uurtarief voor bedrijven is 120 Euro exclusief BTW.
 • Het uurtarief voor relatietherapie is 115 Euro inclusief BTW.
 • Ik ben aangesloten bij de NFG en voldoe aan alle gestelde kwaliteitseisen. 
 • Indien je aanvullend verzekerd bent, wordt vaak een gedeelte van de kosten vergoed door je zorgverzekering. Kijk hier voor meer informatie: https://www.de-nfg.nl/pdf/20231118_NFG_vergoedingenoverzicht_2024_versie_1.0.pdf
 • AGB code: 90117299, AGB code praktijk: 90093436, zorgsoort: overige therapeuten en complementair aanvullende zorg. 
 • Klachtenregeling; https://www.camcoop.nl/aangesloten-therapeuten